Verandermanagement

Paperback | Dutch
In stock
Only %1 left
ISBN
978908753689C
€34.83 €31.95
Dit boek gaat in op alle belangrijke zaken die te maken hebben met veranderingen in organisaties en het verandermanagement dat daarbij wordt ingezet.

Met ‘verandermanagement’ wordt hier bedoeld het doorvoeren van wezenlijke veranderingen in organisaties, teams en individuen. In dit boek komen daarbij niet alleen de belangrijkste theorieën en opvattingen over de ‘harde’ benaderingen van verandermanagement aan bod, maar wordt ook ingegaan op de ‘zachte aspecten’, zoals (organisatie)cultuur, houding en gedrag. In het boek wordt duidelijk uitgelegd dat naast het veranderen van de harde aspecten, zoals technische infrastructuren en systemen, ook veel aandacht moet worden besteed aan deze andere aspecten. Dit boek geeft een praktische samenvatting van de belangrijkste literatuur die over deze ‘zachte aspecten’ is geschreven.

Het boek is geschreven voor consultants, projectmanagers, programmamanagers, interim-managers en verandermanagers als een inleiding in de basisprincipes van verandermanagement.

Bij het vaststellen van de opzet en de keuze van de onderwerpen is aansluiting gezocht op de syllabus van APMG voor het examen Change Management Foundation. Het is daardoor ook een onmisbaar studieboek voor trainingen die voorbereiden op het examen Change Management Foundation, en daarnaast voor iedereen die zich individueel wil voorbereiden op dit examen. In aanvulling op de specificaties in de syllabus van APMG komen ook aanvullende onderwerpen in dit boek aan bod, die van belang zijn voor een Nederlandstalig publiek.

Hierdoor is dit boek in de eerste plaats een handig naslagwerk voor de professionals die betrokken bij de veranderingen in organisaties. Het is daarmee ook een onmisbare invulling op de methodes die primair zijn gericht op de implementatie van de beoogde veranderingen, zoals PRINCE2, MSP, M_o_R, ITIL, BISL, enz.
More Information
ISBN 978908753689C
Language Dutch
Domains Project Management
Product Type Books
Author Tanja van den Akker
Weight (kg) 0.375000
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product