Alle plannen voor managers en ondernemers

Alle plannen - voor managers en ondernemers

Businessmodellen Een praktisch overzicht van de meest gebruikte modellen en best practices

99 Businessmodellen - Een praktisch overzicht van de meest gebruikte modellen en best practices

Basisboek Projectmanagement

Dutch | Paperback
Price €27.25 €25.00
Availability: In stock
Only %1 left
ISBN
978908753716C
Look Inside
978908753716C (1.33 MB)
Dit boek is geschreven voor iedereen die op een praktische manier kennis wil maken met projectmanagement. Het is primair bedoeld voor gebruik in het hoger onderwijs. De inhoud is gebaseerd op de recente inzichten en opvattingen over projectmanagement. Er wordt onderscheid tussen vijf verschillende soorten projecten:
1. Persoonlijk project
2. Gemeenschappelijk leerproject
3. Teamproject
4. Organisatieproject
5. Commercieel project

Deze aanpak sluit aan bij de beleving van mensen die voor het eerst met een project in aanraking komen. Doordat zij de meest eenvoudige, en misschien ook wel meest herkenbare vorm het eerst in het boek tegenkomen zien zij hier direct de toepassing voor. Elke volgende vorm bouwt verder op de kennis en het begrip dat is opgedaan.
De hoofdstukindeling is als volgt:
H1 Inleiding
H2 Een geschiedenis van projectmanagement
H3 Het persoonlijk project
H4 Het gemeenschappelijk leerproject
H5 Het Teamproject
H6 Het Organisatieproject
H7 Commerciële projecten

Alle hoofdstukken hebben een vaste opzet:
• Inleiding
• Beschrijving van een voorbeeldproject
• Een mini-methode met technieken en gedragsmatige aspecten voor projectmanagement op dit niveau
• Individuele en groepsopdrachten
• Een aantal relevante theorieën
• Samenvatting

De theorieën staan als een apart kader op die plaatsen waar dit relevant is.
In hoofdstuk 7 wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijke projectmanagement-methoden en frameworks: PRINCE2, ICB, PMBOK Guide en andere relevante onderwerpen.
Bij het boek wordt een website ontwikkeld. Deze bevat:
-Cases
-Tools en formats, voor het opzetten en monitoren van projecten, zoals een risicoanalyse en een model voor tijdverantwoording
- Toetsen met feedback en studieadvies
More Information
ISBN 978908753716C
Domains Project Management
Product Type Books
Author John Hermarij
Weight 0.350000
Write Your Own Review
You're reviewing:Basisboek Projectmanagement
Your Rating