Effectief sturing geven aan Projecten

Paperback | Dutch
In stock
ISBN
978908753493E
€34.83 €31.95
Goed opdrachtgeverschap is een doorslaggevende factor voor het slagen van projecten, zo blijkt uit dit boek.

De doelgroep is in eerste instantie iedereen die opdrachtgever is of wil worden van één of meer projecten.

In 25 korte hoofdstukjes worden de cruciale thema’s en aandachtspunten toegelicht; het laatste hoofdstuk bevat een template en voorbeeld van een Business Case.

Het boek is in principe methodeonafhankelijk te gebruiken, maar heeft als uitgangspunt de PRINCE2-methode.

De inhoud van dit boek is gebaseerd op uitgebreide ervaringen van de auteurs met workshops en trainingen over dit onderwerp.

Veranderingen in organisaties zijn aan de orde van de dag. Deze veranderingen worden steeds vaker projectmatig aangepakt in plaats van in een klassiek organisatieverband. Projectmatig werken is een vak apart. Het op een beheerste en voorspelbare wijze uitvoeren van projecten krijgt de afgelopen jaren daarom veel aandacht: projectmanagers verwerven vaardigheden, organisaties voeren methoden in (denk aan PRINCE2), projectenbureaus schieten uit de grond, en ga zo maar door. Toch lopen projecten nog geregeld op een teleurstelling uit. Uit onderzoek blijkt dat adequate aansturing van projecten vanuit de lijnorganisatie een minstens even belangrijke factor is in projectsucces. Ook opdrachtgeverschap blijkt een vak apart.
De auteurs van dit boek hebben in veel organisaties workshops Goed Opdrachtgeverschap gegeven. Dit soort workshops vormden vaak de basis van een succesvolle PRINCE2-implementatie.
Het boek is in principe methode onafhankelijk te gebruiken, maar heeft als uitgangspunt de PRINCE2 methode

De inhoud is gebaseerd op thema’s rondom goed opdrachtgeverschap. De thema’s zijn uitgewerkt volgens een vast stramien: een kort toelichting op het thema aangevuld met een model of een ander plaatje, veelal een praktijkvoorbeeld, maar vooral praktische tips.
More Information
ISBN 978908753493E
Language Dutch
Format eBook(s)
Domains Project Management
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product