Kennisbank IPMA D

Paperback | Dutch | 2021
In stock
Only %1 left
ISBN
KenBankIPMADC
€60.44 €49.95

Deze Kennisbank bevat naast de samenvatting van de leerstof en de vragen, zoals die zijn opgenomen in het boek ‘Projectmanagement IPMA D, Examenvoorbereiding’, een groot aantal extra opgaven om je optimaal voor te bereiden op het IPMA D examen.

 

Samenvatting leerstof

De samenvatting van de leerstof omvat alle eindtermen die van toepassing zijn op het examen IPMA D Projectmanagement. De samenvatting volgt, net als het examenvoorbereidingsboek, dezelfde structuur als het basisboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4’. Eerst worden de vaktechnische, dan de gedragsmatige en tenslotte de contextuele competenties beschreven.

 

In ieder hoofdstuk worden tevens de kerncompetentie, de belangrijkste definities en de betreffende leerdoelen aangegeven. Bij ieder leerdoel wordt verder het vereiste beheersingsniveau vermeld. Waar nodig wordt de tekst toegelicht met korte voorbeelden.

 

Meerkeuze- en open vragen

De Kennisbank voor IPMA D bevat meer dan 500 meerkeuzevragen en meer dan 160 open vragen met ruim 450 te scoren punten. Bij iedere meerkeuzevraag wordt tevens aangegeven waarom een antwoord goed of fout is. Bij iedere open vraag wordt het antwoordmodel gegeven en hoe het te scoren aantal punten wordt toegekend. Bij enkele vragen wordt een korte toelichting gegeven op het antwoordmodel.

 

Alle opgaven en antwoorden zijn toegevoegd op het eind van de afzonderlijke hoofdstukken. De leerstof en de oefenvragen sluiten volledig aan op de eindtermen voor IPMA D, zoals IPMA Certificering Nederland die heeft vastgelegd in haar examengids.

 

De kennisbank is gereviewd door een uitgebreid team van IPMA-trainers en IPMA-gecertificeerde projectmanagers. De kennisbank wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe vragen.

More Information
ISBN KenBankIPMADC
Language dutch
Domains Project Management
Product Type Books
Width 17
Height 24
Publish Date Aug 15, 2021
Author Bert Hedeman, Roel Riepma
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product