Projectmanagement IPMA C Examenvoorbereiding

Projectmanagement IPMA C Examenvoorbereiding

Kennisbank IPMA D

Kennisbank IPMA D

Kennisbank IPMA C

Dutch | 2021 | Publishing Date: 15/08/2021 | Hardcopy
Price €72.54 €59.95
Availability: In stock
Only %1 left
ISBN
KenBankIPMACC

Deze Kennisbank bevat naast de samenvatting van de leerstof en de vragen, zoals die zijn opgenomen in het boek ‘Projectmanagement IPMA C, Examenvoorbereiding’, een groot aantal extra opgaven om je optimaal voor te bereiden op het IPMA C examen.

 

Samenvatting leerstof

De samenvatting van de leerstof omvat alle eindtermen die van toepassing zijn op het examen IPMA C Projectmanagement. De samenvatting volgt, net als het examenvoorbereidingsboek, dezelfde structuur als het basisboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4’. Eerst worden de vaktechnische, dan de gedragsmatige en tenslotte de contextuele competenties beschreven.

 

In ieder hoofdstuk worden tevens de kerncompetentie, de belangrijkste definities en de betreffende leerdoelen aangegeven. Bij ieder leerdoel wordt verder het vereiste beheersingsniveau vermeld. Waar nodig wordt de tekst toegelicht met korte voorbeelden.

 

Open vragen

De Kennisbank voor IPMA C bevat tevens meer dan 230 open vragen met ruim 680 te scoren punten. Bij iedere vraag wordt het antwoordmodel gegeven en hoe het te scoren aantal punten wordt toegekend. Bij enkele vragen wordt een korte toelichting gegeven op het antwoordmodel.

 

De opgaven zijn toegevoegd op het eind van de afzonderlijke hoofdstukken. De antwoorden zijn opgenomen in de bijlage. De leerstof en de oefenvragen sluiten volledig aan op de eindtermen voor IPMA C, zoals IPMA Certificering Nederland die heeft vastgelegd in haar examengids.

 

De kennisbank is gereviewd door een uitgebreid team van IPMA-trainers en IPMA-gecertificeerde projectmanagers. De kennisbank wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe vragen.

More Information
ISBN KenBankIPMACC
Domains Project Management
Product Type Books
Width 17
Height 24
Publish Date Aug 15, 2021
Author Bert Hedeman, Roel Riepma
Write Your Own Review
You're reviewing:Kennisbank IPMA C
Your Rating