Managen van agile projecten

Paperback | Dutch | 2016
In stock
Only %1 left
ISBN
978940180007C
€43.55 €39.95
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad ‘Training Material’. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen.

Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich specifiek richt op projectmanagement op basis van een methodische agile aanpak.

Agile is sinds ca. 1990 geliefd bij IT-systeemontwikkelaars en is in het bijzonder geschikt voor het uitvoeren van kortcyclische trajecten die gericht zijn op zichtbare resultaten zoals een werkende applicatie, een website, enzovoort. Agile kan echter ook goed in niet-IT projecten worden gebruikt.

Anders dan bij de ‘traditionele’ methoden voor projectmanagement liggen bij agile projecten tijd, kwaliteit en kosten vast, maar de te realiseren functies juist niet. Bij agile projecten vormen de zelfsturende teams de basis. Deze zijn volledig verantwoordelijk voor het realiseren van het op te leveren resultaat dat tot stand komt in korte iteraties. De projectmanager is alleen verantwoordelijk voor het inrichten van het project, het plannen en bewaken van het project op hoofdpunten en de communicatie tussen het projectteam en het bedrijfs- en programmamanagement. De specificaties worden bepaald door het realisatieteam in samenspraak met gebruikersvertegenwoordigers.

Dit boek beschrijft op een heldere en eenduidige wijze de principes, processen, rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste producten en technieken bij het managen van agile projecten. De beschrijving is gebaseerd op DSDM/Atern Version 2 (uit 2008).

Daarbij wordt ook ingegaan op:
- hoe deze aanpak op maat is te maken,
- de verschillen en overeenkomsten met andere methoden zoals PRINCE2 en
- in hoeverre deze aanpak hiermee is te combineren.
Tot slot gaat het boek in op de wijze hoe een portfolio van agile en traditionele projecten het beste kan worden gemanaged.

De primaire doelgroepen van dit boek zijn: projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor het managen van agile projecten en verder iedereen die betrokken is of wordt bij het managen van agile projecten. Tevens is dit boek ook zeer geschikt voor degenen die zich willen voorbereiden op de examens Agile PM Foundation en Practitioner van de APMG.
More Information
ISBN 978940180007C
Language Dutch
Domains Project Management
Standards Agile
Product Type Books
Publish Date Jan 1, 2016
Weight (kg) 0.437000
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product