CATS CM versie Van werken aan contracten naar contracten die werken

CATS CM® versie 4: Van werken aan contracten naar contracten die werken

CATS CM Foundation Exam

CATS CM® Foundation Nederlands - Exam

CATS CM® editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier

Dutch | 2014 | Publishing Date: 06/06/2014 | Paperback
Price €40.28 €36.95
Availability: In stock
Only %1 left
ISBN
978908753721C
Look Inside
978908753721C (0.89 MB)

Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te hier vinden onder het tabblad Learning Solutions bij diagrammen & docentenhandleidingen. Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden. Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden, verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de leverancier voert deze taken met bijbehorende verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM® biedt een methodische aanpak voor contractmanagement. Dit boek geeft niet alleen een goede beschrijving van het nog jonge vakgebied contractmanagement, het levert ook een werkbare methode voor contractmanagers. Een groot aantal organisaties heeft CATS CM inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Mede op basis van. hun ervaringen met CATS CM is deze nieuwe Editie 2014 ontstaan. Deze Editie 2014 gaat uit van het standpunt dat het managen van een contract in uitvoering, aan beide kanten van het contract (opdrachtgever én leverancier) sterke overeenkomsten vertoont en dus het best in samenhang wordt beschreven. Ook fenomenen als Contract Boards, contractimplementatie en escalatie kennen geen wezenlijk verschil aan de ene of andere zijde van het contract. Dit boek is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor, dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-, delivery, project-, service-, facility-, account-, sales- en HR-managers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden van het contract. Voor meer informatie over de methode CATS CM, zie: http://www.cats-cm.com

More Information
ISBN 978908753721C
Domains Business Management
Standards CATS
Product Type Books
Publish Date Jun 6, 2014
Author Gert-Jan Vlasveld, Jan van Beckum
Weight 0.492000
Write Your Own Review
You're reviewing:CATS CM® editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier
Your Rating