BiSL A Framework for Business Information Management nd edition

BiSL® - A Framework for Business Information Management - 2nd edition

BiSL® 3e editie Foundation Courseware

Dutch | 2020 | Publishing Date: 01/09/2020 | Paperback
Rating:
100 % of 100
Price €65.05 €59.68
Availability: In stock
Only %1 left
ISBN
978940180670C
Look Inside
978940180670C (4.15 MB)
BiSL, Business information Services Library, is hèt framework voor business informatiemanagement. Sinds de introductie van BiSL is het model uitgegroeid tot de standaard op het vakgebied in Nederland. BiSL biedt een structuur en leidraad voor business informatiemanagement. BiSL legt verbindingen tussen operationeel functioneel beheer en strategisch informatiemanagement en geeft handvatten voor (verdere) professionalisering van business informatiemanagement.

Al deze onderwerpen komen aan de orde in dit trainingsmateriaal dat ondersteuning biedt bij de voorbereiding op het officiële APMG BiSL Foundation examen. In combinatie met de toelichting bij de trainingsmaterialen door uw docenttrainer kunt u zich optimaal op het examen voorbereiden.

Deze training gaat in op de uitgangspunten van BiSL en het met BiSL gedefinieerde proces- framework. Aan de orde komen de uitgangspunten en het framework als geheel, de uitvoerende processen (opgesplitst naar gebruiksbeheer, functionaliteitenbeheer en verbindende processen), de sturende processen en de richtinggevende processen.

Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De courseware bestaat uit: hand-outs, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.

Doelgroep: informatiemanagement, medewerkers van functioneel beheer en IT-ers die de vraagzijde beter willen leren kennen.

De presentaties lichten de theorie toe. Met de oefenopdrachten kunt u zich gedurende de training de stof verder eigen maken. De vragen van het oefenexamen geven inzicht in wat u op het examen kunt verwachten.

Dit trainingsmateriaal sluit volledig aan op de uitgave BiSL, een framework voor business informatiemanagement, 3e editie. In deze 3e editie van het framework zijn in hoofdlijnen de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige editie:”
• Er is een nieuw proces beschreven: Operationele ketenafstemming.
• De rangschikking van de processen in de sturende laag is gewijzigd.
• Er is meer aandacht voor onderwerpen als Big data, Cloud, beveiliging en ketens.
• Er wordt aandacht geschonken aan enkele andere frameworks, modellen en standaarden.
• De positie en context van business informatiemanagement is duidelijker beschreven.
Ten opzichte van de vorige uitgave van dit trainingsmateriaal zijn slechts op de noodzakelijke inhoudelijke punten aanpassingen doorgevoerd, waarmee de aansluiting op de nieuwe editie van het framework is geborgd. Qua opzet/opbouw, zowel van de lesstof als van de diverse opdrachten en oefeningen, is het lesmateriaal ongewijzigd gebleven.
More Information
ISBN 978940180670C
Domains Business Management
Standards BiSL
Product Type Courseware
Publish Date Sep 1, 2020
Author Frank van Outvorst, René Sieders
Write Your Own Review
You're reviewing:BiSL® 3e editie Foundation Courseware
Your Rating