Scaling agile in organisaties - 2de geheel herziene druk

Paperback | Dutch | 2020
In stock
Only %1 left
ISBN
978940180621C
€43.55 €39.95
Dit boek gaat over organisaties die stappen willen zetten om teams meer autonomie
te geven door besluitvorming decentraal neer te leggen en managementlagen en
managers weg te halen om de teams zelf-organiserend te laten optreden.

Daartoe komen in dit boek verschillende agile frameworks aan bod die het opschalen
van agile teams ondersteunen. In het eerste deel komen een aantal agile-aanpakken
van het eerste uur aan bod. Dit betreft agile-aanpakken op team-niveau die zowel
binnen IT als niet-IT toepasbaar zijn. Als eerste worden Scrum, Kanban en Scrumban
summier beschreven. Omdat Lean in vele agile-aanpakken een belangrijke rol vervult,
wordt ook de essentie van Lean beschreven. Daarnaast komt aan de orde wat het
betekent als er meerdere teams met elkaar moeten samenwerken.

Aansluitend op het opschalen van een agile team naar meerdere agile teams
wordt beschreven wat dat betekent voor het wel of niet nodig hebben van een
projectorganisatie en welke rol permanente en tijdelijke PMO’s hierbij spelen.
Daarmee wordt ook duidelijk hoe de rol van de meer traditionele projectmanager
zich kan ontwikkelen in situaties waarbij steeds meer agile teams geïmplementeerd
worden en anderzijds welke nieuwe rollen er ontstaan waarvoor de projectmanager
zich mogelijk kan kwalificeren.

Het boek biedt een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot
schaalbare agile frameworks. Allereerst de meest gebruikte schaalbare frameworks zoals
SAFe, LeSS, Nexus, Disciplined Agile en Spotify en daarnaast meer hybride schaalbare
methoden zoals PRINCE2 Agile en Agile Project Management. Van deze frameworks
wordt een aantal kenmerken beschreven zodat onderlinge vergelijking mogelijk wordt.
Aansluitend wordt bij de beschrijving van enkele minder bekende frameworks vooral
ingezoomd op onderscheidende aspecten en technieken die eventueel ook binnen
andere frameworks gebruikt kunnen worden.

Naast de schaalbare agile frameworks krijgt u ook een overzicht van frameworks
die helpen bij het creëren van een agile cultuur of mindset, waaronder AgileSHIFT,
Open space Agility en Agile Fluency. Van eminent belang bij implementeren van een
schaalbaar agile framework waar u ook een eerste opzet inclusief valkuilen van krijgt.
Kortom, dit boek is een onmisbare wegwijzer bij het vinden van uw pad naar een meer
wendbare organisatie.
More Information
ISBN 978940180621C
Language Dutch
Domains Project Management
Standards Agile
Product Type Books
Publish Date Mar 1, 2020
Author Henny Portman
Weight (kg) 0.000000
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product