Handboek Managementmodellen - Een praktisch overzicht van de meest gebruikte modellen

Paperback | Dutch
In stock
Only %1 left
ISBN
978908753747C
€57.23 €52.50
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad ‘Training Material’. Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen.

Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel.
Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk, behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij een uitkomst zijn.

Dit boek biedt zo’n gestructureerd overzicht, gebaseerd op een praktische benadering die logische verbanden legt voor iedereen die werkzaam is in een organisatie, ofwel daarvoor in opleiding is. Het is natuurlijk tevens een toegankelijk naslagwerk met handvatten voor het toepassen van managementmodellen.

In Deel 1 wordt op beknopte wijze een bedrijfskundige analyse gegeven. Dit biedt een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie aan de hand van de volgende vragen:
- Wat zijn de drijvende krachten achter de business?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur,
- Welke belangen hebben onze stakeholders en
- Welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie?

In Deel 2 worden ruim 100 relevante managementmodellen toegelicht, op basis van een logische structurering. Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden:
- Ambitie-Realisatiematrix
- Balanced Scorecard
- BCG-matrix
- Blauwe Oceaan Strategie
- CoBIT
- Kleurenmodel van De Caluwé
- Lean
- Vijfkrachtenmodel van Porter

Dit boek is geschreven om (aanstaande) managers, adviseurs en studenten in het hoger onderwijs die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert hen ook om hun business-gevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen. Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden (dus managementmodellen) om een probleem aan te pakken.

Overzicht van de in het boek besproken modellen:
1. 4 P's: Marketingmix (par. 5.8)
2. 5 V-methode van TNO (par 9.2)
3. 7 S’en-model van McKinsey (par. 8.2)
4. ABCD-analyse / Externe marktanalyse (par. 5.3)
5. Abell: Business Definition Model (par. 4.11)
6. Adopterscategorieën (par. 6.2)
7. Ambitie-Realisatiematrix (AR-matrix) (par. 9.13)
8. Amsterdams Model voor Informatiemanagement (par. 9.8)
9. Andrews: Strategieframework (par. 5.9)
10. Ansoff-model voor groeistrategie (par. 5.4)
11. Appreciative Inquiry (par. 9.2)
12. Ashridge: Missiemodel (par. 4.8)
13. D'Aveni: Strategisch Overwicht (par. 5.34)
14. Balanced Score Card (Kaplan & Norton) (par. 9.7)
15. BCG-matrix (par. 5.28)
16. Bedrijfsgeschiedenis (par. 4.3)
17. Bedrijfskolomanalyse (par. 4.4)
18. Bedrijfsmodellen (par. 4.5)
19. Belbin: Teamrollen (par. 9.19)
20. Benchmarking: Robert Camp (par. 9.4)
21. Berenschot: Veranderkwadranten (par. 9.6)
22. Berenschot: Zevenkrachtenmodel (par. 9.6)
23. Big Five, The (par. 5.17)
24. BiSL: Business-informatiemanagement (par. 5.10)
25. Blauwe Oceaan-strategie (par. 7.2 en par. 9.20)
26. Blake & Mouton: Managerial Grid theorie (par. 5.17)
27. Bono, De: De zes denkhoeden (par. 6.11)
28. Bos, Ten: HRM-cyclus (par 5.5)
29. Bossidy en Charan: Ondernemingsmodel (par. 5.24)
30. Business Model Canvas (par. 8.6)
31. C4-model van Glouderman/Mintzberg (par. 4.12)
32. Caluwé, De: Kleurenmodel (par. 4.21)
33. Cameron & Quinn: OCAI-model (par. 5.11)
34. Cameron & Quinn: Organisatiecultuur (par. 4.16)
35. Camp: Organisatieverandermatrix (par. 6.10 en par.9.6)
36. CMMI: organisatievolwassenheid (par. 5.29)
37. CoBIT: IT Governance (par. 9.10)
38. Collins: Good to Great (par. 4.14)
39. Cooper & Kaplan: Activity Based Costing: (par. 5.2)
40. COSO: Risicomanagement (par. 9.12)
41. Covey: Effectief leiderschap (par. 5.17)
42. Deming: PDCA-cirkel (par. 9.17)
43. DESTEP-model (par. 5.21)
44. DiStefano: Transformationeel leiderschap (par. 5.17)
45. Drucker: Generiek bedrijfsmodel (par. 8.3)
46. Dupont-analyse (par. 5.22)
47. Duurzaam ondernemen (par. 7.3)
48. e-HRM (par. 5.13)
49. EFQM en INK-model (par. 8.4)
50. E&Y: Growing Beyond (par. 8.5)
51. Fiedler: Contingentietheorie (par. 5.17)
52. Financiële bedrijfsanalyse (par. 5.14)
53. Goldratt: Theory of Constraints (par. 6.7)
54. Greiner: Groeifasenmodel (par. 4.15)
55. Grün: Spiritueel leiderschap (par. 5.17)
56. Hamel & Prahalad: Kerncompetenties (par. 5.16)
57. Hammer & Champy: Business Process Redesign/Re-engineering (par. 7.5)
58. Handy & Harrison: Organisatiecultuur: (par. 4.16)
59. Hersey & Blanchard: Situationeel leiderschap (par. 5.17)
60. Hoed, Den: Het 5-boxes-model (par. 4.20)
61. Hofstede: Cultural framework (par. 5.20)
62. Hornstein/Tichy: Matrixmethode (par. 8.7)
63. Ishikawa-diagram voor oorzaak-gevolganalyse (par. 5.18)
64. ISO 9000 Standaard voor kwaliteitsmanagement (par. 6.5)
65. ISO 21500 Richtlijn voor projectmanagement (par. 9.18)
66. ISO 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoordelijkheid Ondernemen (par. 7.4)
67. ISO 38500 Standaard voor Corporate Governance (par. 5.19)
68. ITIL: IT-servicemanagement (par. 9.11)
69. Johnson & Scholes: Cultural Web-model (par. 5.12)
70. Johnson/Scholes/Whittington: Strategisch Management-model (par. 5.25)
71. Kenniskaart (par. 5.15)
72. Keuning & Eppink: Organisatie-oriëntatie: (par. 4.17)
73. Key Performance Indicatoren (par. 9.14)
74. Kim & Mauborgne: Strategy Canvas (par. 5.27)
75. KOOP: Klantorderontkoppelpunt (par. 5.6)
76. Kotler: 7-O-model voor marktanalyse (par. 5.7)
77. Kotter & Cohen: Verandermanagement: (par. 6.10)
78. Krachtenveldanalyse: Kurt Lewin (par. 9.5)
79. Kraljic: Inkoopportfoliomanagement (par. 6.4)
80. Kritieke Succes Factoren (par. 9.15)
81. Lean manufacturing (par. 6.6)
82. MABA-analyse (par. 5.30)
83. Mintzberg: Organisatiestructuren/-modellen (par. 4.18)
84. Mintzberg: Strategiescholen (par. 4.9)
85. Morgan: Metaforen (par. 4.7)
86. Novius Architectuur Methode (par. 5.23)
87. Organisatieverandering (par. 9.3)
88. Pareto-principe (par. 4.23)
89. Perreault: Product lifecycle-model (par. 5.31)
90. Porter: Diamant-model (par. 8.8)
91. Porter: Generieke strategieën (par. 4.6)
92. Porter: Vijfkrachtenmodel (par. 6.3)
93. Porter: Waardeketen (par. 4.10)
94. Quinn: Concurrerende-waardenmodel (par. 5.11)
95. Rappa: Businessmodellen op het web (par. 7.8)
96. Rechtsvormen (par. 4.19)
97. Sarbanes Oxley Act (par. 9.9)
98. Scenarioanalyse (par. 5.32)
99. Scott-Morgan: De ongeschreven regels van het spel (par. 4.22)
100. SERVQUAL (par. 5.33)
101. Slywotzky & Morrison: Winstmodellen (par. 7.10)
102. SMART (par. 9.16)
103. SPACE-matrix (par. 7.7)
104. SqEME-methode: procesmanagement (par. 6.8); procesrollen (par. 6.9)
105. SWOT-analyse (par. 5.26)
106. Theorie X en Y van McGregor (par. 5.17)
107. Theorie Z van Ouchi (par. 5.17)
108. Treacy & Wiersema: Waardediscipline-model (par. 7.9)
109. Tuckman: Teamontwikkeling-model (par. 6.12)
More Information
ISBN 978908753747C
Language Dutch
Domains Business Management
Product Type Books
Author Tom Willem den Hoed
Weight (kg) 1.500000
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product