De functioneel beheerder en BiSL - 2de herziene druk

Handboek voor de BiSL® Practitioner
Paperback | Dutch | 2024
In stock
Only %1 left
ISBN
978940181167C
€47.42 €43.50

Business informatiemanagement is het vak wat het gebied tussen business en IT afdicht, gezien vanuit het perspectief van de business. Hiertoe wordt in dit boek het veel gebruikte framework BiSL (Business Information Service Library) toegepast. BiSL is ontwikkeld om dit gat te dichten, gezien vanuit de business, op basis van de behoeftes. Dit in tegenstelling tot frameworks zoals ITIL en TOGAF, die het gat dichten gezien vanuit het perspectief van de IT.
 
Dit boek laat zien wat daar allemaal bij komt kijken in de praktijk. De auteurs beschrijven de rol van de business informatiemanager op vooral operationeel en tactisch niveau, veelal functioneel beheerder genoemd, en de relatie tot andere vakken zoals bijvoorbeeld IT-servicemanagement (ITIL). Ze lichten uitgebreid de processen toe waar de functioneel beheerder bij betrokken is. En er is ook veel aandacht voor de samenhang tussen de processen. Daarbij maken ze gebruik van het BiSL-framework, waarin de processen voor business informatiemanagement zijn beschreven.
 
Dit boek gaat vooral over de praktische toepassing van BiSL. Een theoretisch model begrijpen is de eerste stap, maar het kunnen toepassen in de praktijk is toch wel iets anders. Geen enkel framework is bedoeld als excuus om te stoppen met nadenken. Dit boek helpt je bij het inrichten van business informatiemanagement in de praktijk en helpt je bij het bedenken welke omstandigheden gevolgen hebben voor de inrichting. Ook vind je concrete handvatten die helpen bij het inzichtelijk maken welke invloed die omstandigheden hebben.
De basis van BiSL wordt niet uitgelegd en wordt verondersteld aanwezig te zijn. Ook wordt er van uitgegaan dat enige ervaring binnen het domein business informatiemanagement aanwezig is.
 
In aanvulling op de praktische toepassing van BiSL wordt in dit boek een aantal populaire modellen en technieken beschreven, waarmee de functioneel beheerder zijn of haar voordeel kan doen, zoals het maken van een IDEF0-diagram, een BPMN-diagram, een Data Flow Diagram en het gebruik van de use case-techniek en de Entity Relationship Diagram-techniek, alsook het modelleren van een klassen- en toestandsdiagram met UML.
 
Kortom, dit is een boek voor functioneel beheerders, informatiemanagers en iedereen die betrokken is bij business informatiemanagement binnen organisaties (en dus ook het management).

Dit boek dient als de kernliteratuur voor het examen BiSL® Practitioner - 4de editie. Dit is ook een belangrijke stap binnen het Informatiemanagement Career Path, welke is ontwikkeld onder leiding van de KNVI IG (Interessegroep) Open Standaarden. In dit boek zijn geen case studies opgenomen; deze zullen worden ontwikkeld en gepubliceerd onder leiding van de KNVI IG Open Standaarden.

More Information
ISBN 978940181167C
Language Dutch
Domains Business Management
Standards BiSL
Product Type Books
Width (cm) 21
Height (cm) 29,7
Publish Date Jun 20, 2024
Author Jacinta Hall, Jasper Maas
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product