99 Businessmodellen - Een praktisch overzicht van de meest gebruikte modellen en best practices

Paperback | Dutch
In stock
Only %1 left
ISBN
978908753810C
€68.13 €62.50
Dit boek BUSINESSmodellen beschrijft (internationaal relevante) modellen voor bedrijfskundige analyse. Aan de hand van een bedrijfskundige analyse krijgen we een concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie. Wat zijn de drijvende krachten achter de business, wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, welke belangen hebben onze stakeholders en welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie?

Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden zijn: Balanced Scorecard, Vijfkrachtenmodel, BCG-matrix, Blauwe Oceaan Strategie, Kleurenmodel, Lean en de Ambitie-Realisatiematrix. Voor een compleet overzicht zie de inhoudsopgave.

Dit boek is geschreven om managers, adviseurs en bedrijfskunde studenten die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek stimuleert hen ook om hun businessgevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen. Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden om een probleem aan te pakken.


Deel 1: Aspecten van bedrijfskundig onderzoek

1 Bedrijfskundige analyse
1.1 Inleiding
1.2 Ordening in de modellen
1.3 Een analyse
1.4 Creatieve spanning en paradoxen

2 Onderzoek en analyse
2.1 Historie
2.2 Wetenschapsrevoluties
2.3 Onderzoeksmethodologieën
2.4 Een bedrijfskundig onderzoek
2.5 Nadenken over de onderzoeksvraag
2.6 Een praktisch onderzoeksmodel
2.7 Refl ectie op de managementvragen
2.8 Plaatsen en afbakenen onderzoek
2.9 Randvoorwaarden voor het onderzoek
2.10 Rapportage
2.11 De McKinsey-methode
2.12 Ter overdenking
2.13 Het Halo-effect

3 Soorten bedrijfskundige managementmodellen
3.1 Inleiding
3.2 Doen modellen wel wat ze beloven?
3.3 Wat is een model?
3.4 Wat is een businessmodel?
3.5 De modellenklok
3.6 Soorten modellen
3.7 Reframing van modellen

Deel 2: De zes soorten modellen

4 Beschrijvende modellen
4.1 Inleiding
4.2 Drie soorten beschrijvende modellen
4.3 Bedrijfsgeschiedenis
4.4 Bedrijfskolomanalyse
4.5 Bedrijfsmodellen
4.6 Generieke strategieën
4.7 Metaforen
4.8 Missie en Visie
4.9 Strategiescholen
4.10 Waardeketen
4.11 Business Definition Model
4.12 Het C4-model
4.13 Het familiebedrijf
4.14 Good to Great
4.15 Groeifasenmodel organisaties
4.16 Organisatiecultuur
4.17 Organisatieoriëntatie
4.18 Organisatiestructuren/-modellen
4.19 Rechtsvormen
4.20 Het 5-boxes-model
4.21 Kleurenmodel
4.22 De ongeschreven regels van het spel
4.23 Pareto-principe

5 Analysemodellen
5.1 Inleiding
5.2 Activity Based Costing
5.3 Externe marktanalyse/ABCD-analyse
5.4 Groeistrategiën
5.5 HR-cyclus
5.6 Klantorderontkoppelpunt
5.7 Marktanalysemodel
5.8 Marketingmix
5.9 Strategieformulering
5.10 Business-IT alignment
5.11 Het concurrerende-waardenmodel (OCAI)
5.12 Cultural Web
5.13 e-HRM
5.14 Financiële bedrijfsanalyse
5.15 Kenniskaart
5.16 Kerncompetenties
5.17 Leiderschapsstijlen
5.18 Oorzaak-gevolganalyse
5.19 Corporate Governance
5.20 Cultural framework
5.21 DESTEP-model
5.22 Dupont-analyse
5.23 Enterprise Architectuur
5.24 Ondernemingsmodel
5.25 Strategisch management
5.26 SWOT-analyse
5.27 Waarde-innovatie
5.28 BCG-matrix
5.29 CMMI
5.30 MABA-analyse
5.31 Product lifecycle
5.32 Scenarioanalyse
5.33 SERVQUAL
5.34 Strategisch Overwicht

6 Procesmodellen
6.1 Inleiding
6.2 Adopterscategorieën
6.3 Het vijfkrachtenmodel
6.4 Inkooplogistiek
6.5 Kwaliteitsmanagement
6.6 Lean manufacturing
6.7 Theory of Contraints
6.8 Procesmanagement
6.9 Procesrollen
6.10 Verandermanagement
6.11 De zes denkhoeden
6.12 Teamontwikkeling

7 Businessmodellen
7.1 Inleiding
7.2 Blauwe Oceaan-strategieën
7.3 Duurzaam ondernemen
7.4 MVO
7.5 Business Process Redesign / Re-engineering
7.6 Outsourcing
7.7 SPACE-matrix
7.8 Businessmodellen op internet
7.9 Waardeproposities/waardedisciplines
7.10 Winstmodellen

8 Bedrijfsmodellen
8.1 Inleiding
8.2 Het 7 S’en model
8.3 Generiek bedrijfsmodel
8.4 EFQM/INK-model
8.5 Growing Beyond/E&Y-model
8.6 Business Model Canvas
8.7 De matrixmethode

9 Prestatiemanagementmodellen
9.1 Inleiding
9.2 Appreciative Inquiry
9.3 Benaderen van veranderingen
9.4 Benchmarking
9.5 Krachtenveldanalyse
9.6 Veranderkwadranten
9.7 Balanced Score Card
9.8 Business-informatiemanagement
9.9 Good Governance
9.10 IT-governance / CoBIT
9.11 ITIL
9.12 Risicomanagement / COSO
9.13 De Ambitie-Realisatiematrix
9.14 Key Performance Indicatoren
9.15 Kritieke succesfactoren
9.16 SMART
9.17 PDCA-cirkel
9.18 Projectmanagement
9.19 Teamrolmanagement
9.20 Het uitvoeren van de Blauwe Oceaan-strategie

X Literatuurbronnen
Index
More Information
ISBN 978908753810C
Language Dutch
Domains Business Management
Product Type Books
Author Tom Willem den Hoed
Weight (kg) 1.150000
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product