BiSL® Zelfevaluatie - BiSL®-diagnose voor business informatiemanagement - 2de herziene druk

Paperback | Dutch
In stock
ISBN
978908753708E
€16.30 €14.95
Note: This book is available in several languages: Dutch, English.

Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijgt u inzicht in de mate waarin business informatie management en daarbij behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie zijn ingericht.
Belangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het inzichtelijk maken van de beperkingen van de organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de (continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties worden uitgezet ter verbetering.
More Information
ISBN 978908753708E
Language Dutch
Format eBook(s)
Domains Business Management
Customer Reviews

Ratings & Reviews

Be the first to review this product