Projectmanagement voor opdrachtgevers Management guide

Projectmanagement voor opdrachtgevers - Management guide

Begrippenkader Business Process Management

Begrippenkader Business Process Management

Begrippenkader Business Process Management

Dutch | Paperback
€12.85 €11.79
Availability: In stock
ISBN
9789079240142
Note: This book is available in several languages: English, Dutch.

Business Process Management (BPM) gaat over het doelmatig richten, inrichten en verrichten van bedrijfs-processen. Veel organisaties voeren momenteel proces-management door in hun bedrijfsvoering of overwegen om hier op korte termijn mee te starten: 82% van de Europese bedrijfsleiders beschouwt BPM als “very important to their organization … motivated by the need to work smarter, better and faster in a rapidly changing marketplace” (EFQM survey).
De motieven zijn duidelijk. Een betere grip op de bedrijfsprocessen betekent een beter resultaat voor de klant, een verlaging van de uitvoeringskosten en een verhoging van procesprestaties. Desondanks zijn er nog maar weinig bedrijven die uitmunten in het toepassen van BPM. Oorzaak hiervan is vaak een gebrek aan specifieke kennis, competenties en vaardigheden die nodig zijn om een procesgerichte visie te ontwikkelen en te vertalen naar de praktijk. Voor het vertalen naar de praktijk is het van belang dat betrokkenen dezelfde taal spreken. In BPM-land worden echter vele begrippen en modellen gehanteerd. Deze verscheidenheid leidt nogal eens tot onduidelijkheid ten aanzien van de betekenis ervan.

Daarnaast heeft Lean Management bij veel organisatie haar intrede gemaakt als middel om te komen tot continue procesverbetering. Het heeft daarom ook een plek gekregen binnen BPM en dit begrippenkader.
De populariteit van BPMN, mede veroorzaakt doordat het een standaard taal is waarmee op uniforme wijze gemodelleerd kan worden, is ook in het begrippenkader opgenomen.
Een recentere ontwikkeling is Decision Modelling, wat ingaat op het modelleren en beheersen van de ‘bussiness logica’. Belangrijke begrippen hiervan zijn opgenomen in dit begrippenkader.
Dit begrippenkader is een gereedschap voor het krijgen van grip op deze begrippen in relatie tot (management-) methoden, technieken en (proces)tools. Dit begrippen-kader is dan ook in eerste instantie bedoeld voor managers, procescoördinatoren, procesontwerpers, consultants en Enterprise Architecten.
More Information
ISBN 9789079240142
Format hardcopy
Domains Business Management
Length 15
Width 10.7
Height 1.3
Binding paperback
Weight 0.200000
Write Your Own Review
You're reviewing:Begrippenkader Business Process Management
Your Rating